Top

Ο δικτυακός τόπος www.zvoura.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας (άλλως «δεδομένα») σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των δεδομένων σας, που τηρεί το zvoura.gr, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει καθώς και τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενα των δεδομένων, κατά την εγγραφή σας ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου.

Προοίμιο
Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στο zvoura.gr είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του zvoura.gr.
Ο επισκέπτης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το zvoura.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του zvoura.gr τα μηνύματα, τα προφίλ μελών ή/και οποιοδήποτε αρχείο ή άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο επισκέπτης/μέλος. Ειδικότερα, τα παραπάνω συμπεριλαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό ημερών που το zvoura.gr μπορεί να διατηρήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο σε οποιονδήποτε λογαριασμό μέλους και σε οποιαδήποτε υπηρεσία, το μέγιστο μέγεθος που
μπορεί να καταλαμβάνει κάποιο αρχείο ή άλλο περιεχόμενο στο server του zvoura.gr. Το zvoura.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του στους επισκέπτες / μέλη. Το zvoura.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά η αποτυχία αποθήκευσης αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε σελίδας ή υπηρεσίας του δικτυακού του τόπου. Το zvoura.gr, οι διαχειριστές του ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται ή σχετίζεται με το zvoura.gr, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού περιεχομένου (π.χ. forums, my gallery, my links κ.λ.π.) προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/μελών.

Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το zvoura.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες, που σας ταυτοποιούν (π.χ. ονοματεπώνυμο, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κλπ). Το zvoura.gr συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την ικανοποίηση των αιτημάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας. Τα δεδομένα αυτά, με εξαίρεση τυχόν δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ) είναι: το ονοματεπώνυμο, το email, η πόλη, η επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας μαζί σας και το ονοματεπώνυμο που διατηρείτε στο προφίλ σας στο facebook καθώς και το βιογραφικό σας, τα οποία εσείς ως χρήστες («υποκείμενα των δεδομένων») εκούσια υποβάλετε όταν:

συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας για να μας απευθύνετε μηνύματα με συγκεκριμένο θέμα, όπως η εθελοντική εργασία, πιθανή μεταξύ μας συνεργασία, η πρακτική άσκηση, πιθανά σχόλιά σας για το zvoura.gr, τεχνικά θέματα ή οποιαδήποτε παρατήρηση,

 • κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletter μέσω email,
 • υποβάλετε συμμετοχή σε διαγωνισμό (π.χ. «κερδίστε προσκλήσεις»)
 • συναινείτε στη λήψη ειδοποιήσεων για τα νέα του zvoura.gr

Σημειώνεται ότι δεν συλλέγουμε και δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων, που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στα ανωτέρω μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εφόσον τα ενεργοποιήσετε (κάνοντας κλικ).  Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. “Μεταβίβαση” (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο φορέα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από το facebook, Instagram, Twitter και YouTube, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων/ πολιτικές απορρήτου αυτών των παρόχων, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από το zvoura.gr.

Το zvoura.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω (βλ. παράγραφο 1) δεδομένα μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο προκειμένου:

 • να απαντά στα ερωτήματα/αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας
 • να σας αποστέλλει ενημερωτικό email σχετικά με τα νέα, προσφορές υπηρεσιών, διαφημίσεις και προτάσεις του zvoura.gr (Newsletter)
 • να λαμβάνετε ενημέρωση για τα νέα του zvoura.gr μέσω των web push notifications
 • να επικοινωνεί μαζί σας για την αποστολή στο email σας των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών στους οποίους έχετε λάβει μέρος (π.χ. «κερδίστε προσκλήσεις»)
 • να εξετάσει την πιθανότητα πρόσληψής σας για εθελοντική ή πρακτική άσκηση
 • να εξετάσει την πιθανότητα πιθανής συνεργασίας μαζί σας
 • να επιλέγει το περιεχόμενο που προσφέρεται σε εσάς, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές προτιμήσεις σας,
 • να εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται μόνο μετά από συγκατάθεσή σας ή για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρίας ή για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας ή για την εκτέλεση σύμβασης.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Αποδέκτης των δεδομένων σας είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του zvoura.gr, το οποίο βρίσκεται εντός Ε.Ε. και έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, το zvoura.gr δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση της επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό του, οι οποίοι ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, προκειμένου το zvoura.gr να  εκπληρώσει τα  καθήκοντά της (π.χ. για τη διενέργεια διαγωνισμών ή για την τοποθέτηση προϊόντων ή προς συντήρηση/υποστήριξη των πληροφοριακών μας συστημάτων, ταχυμεταφορών, λογιστικών/ οικονομικών υπηρεσιών).

Σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται, με σύμβαση ή συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης πριν αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα, να τηρούν εχεμύθεια, να μη διαβιβάζουν τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια του zvoura.gr, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να επεξεργάζονται τα δεδομένα βάσει των οδηγιών μας και της παρούσας Πολιτικής και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Δεν προβαίνουμε σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους μας τα έχετε παράσχει, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ικανοποίηση των έννομων υποχρεώσεων του zvoura.gr. Ειδικότερα, τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν:

συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας, τα διατηρούμε μέχρι να απαντήσουμε στο σχετικό αίτημά σας.

εγγράφεστε, προκειμένου να λαμβάνατε Newsletter μας, τα διατηρούμε για όσο καιρό επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το εν λόγω Νewsletter και δεν έχετε ακυρώσει την εγγραφή/ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας τον ειδικό σύνδεσμο μέσω του ειδικού συνδέσμου Unsubscribe στο τέλος κάθε Newsletter. Αν το συγκεκριμένο Newsletter, για το οποίο έχετε εγγραφεί, δεν δημοσιευτεί για 6 μήνες, τότε διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα σας.

δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό που διεξάγεται από το zvoura.gr, τα διατηρούμε μέχρι να ολοκληρωθεί επίσημα ο διαγωνισμός. Eιδικότερα, ως προς το διαγωνισμό «κερδίστε προσκλήσεις», σε περίπτωση που έχετε κερδίσει πρόσκληση, τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι και την επιβεβαίωσή τους κατά την είσοδό σας στο χώρο της κάθε εκδήλωσης.

επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας ή να παρέχετε εθελοντική εργασία ή να κάνετε πρακτική άσκηση σε εμάς (π.χ. βιογραφικό), τα διατηρούμε για έξι (6) μήνες, εκτός κι αν εσείς δηλώσετε ότι επιθυμείτε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Επιπρόσθετοι όροι για συγκεκριμένες σελίδες / υπηρεσίες

Μια ιστορία θα σου πω: Στη συγκεκριμένη στήλη- φόρμα το zvoura.gr καλεί το κοινό να μοιραστεί μαζί του ιστορίες άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύονται, παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή του zvoura.gr με σκοπό την επίτευξη της επικοινωνίας με το χρήστη. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο, τα γεγονότα που προβάλλονται, τα ονόματα και τα στοιχεία που αναφέρονται στις ιστορίες, είναι ο εκάστοτε χρήστης και το zvoura.gr ουδεμία ευθύνη φέρει επ’ αυτών. Η επιλογή των ιστοριών που θα δημοσιεύονται, γίνεται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους του zvoura.gr και το zvoura.gr δεσμεύεται πως δεν έχει κανένα οικονομικό συμφέρον από τη στήλη αυτή. Με την υποβολή της φόρμας ο χρήστης δίνει πλήρη την συγκατάθεσή του για όλα τα παραπάνω.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων & κατάρτιση προφίλ

Δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων ούτε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στο zvoura.gr εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

Ασφάλεια των δεδομένων

Δεσμευόμαστε για την προστασία των δεδομένων σας από παραβίαση, κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων, απώλεια ή καταστροφή. Για το σκοπό αυτό έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς.

Δικαιώματα των χρηστών (υποκειμένων των δεδομένων)

Ως υποκείμενα των δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης ανακριβών ή λανθασμένων δεδομένων, διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν, με τη συναίνεσή σας, υποβάλατε τα δεδομένα σας προκειμένου να λαμβάνετε συγκεκριμένες επικοινωνίες ή υπηρεσίες, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεση των δεδομένων σας από τον κατάλογο παραληπτών, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Ειδικότερα, στην περίπτωση του Newsletter μας, μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας/ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω του ειδικού συνδέσμου Unsubscribe στο τέλος κάθε Newsletter.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο info@zvoura.gr.

Στην περίπτωση αυτή, θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ή κατ’ ανώτατο όριο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών εκτός εάν εκ του Νόμου ή από εσάς απαιτείται απάντηση σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή εκτός και οι συνθήκες, απαιτούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε γραπτώς το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που, μετά την ανωτέρω διαδικασία, το αίτημά σας δεν έχει ικανοποιηθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Εφαρμοστέο δίκαιο

Για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ. Αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Το zvoura.gr ενδέχεται να αναθεωρεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή, θα δημοσιεύει στο zvoura.gr τη σχετική τροποποίηση και θα επικαιροποιεί αναλόγως την «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».  

Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τα δεδομένα σας

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από το zvoura.gr ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@zvoura.gr.

Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης: 1/2/2021

Skip to content